- Компанија "Ратко Митровић" представља снажну и оспособљену организацију за грађење свих врста објеката у високо и нискоградњи и за извођење занатских радова и пројектовање.

- На целокупном подручју бивше Југославије, а делимично и у свету (Африка, Азија, Европа) објекти које смо изградили предстаљају важан део личне карте укупне делатности Kомпаније "Ратко Митровић".

- Данас, Kомпанија "Ратко Митровић" обухвата 8 друштава ограничене одговорности у којима Kомпанија има 100% удела у капиталу, и два друштва са ограниченом одговорношћу у којима је већински власник. Захваљујући грађевинској оперативи, способна да се успешно прихвате свих послова у изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње Компанија располаже стручним кадровима који обављају све послове почев од израде техничке документације и њене контроле, до извођења свих грађевинских, грађевинско - занатских и инсталатерских радова, а има и сопствену производњу грађевинског материјала. Због тога је и чињеница да за "Ратко Митровић" у домену грађевинарства нема непознаница.

- Осим у изградњи индустријских објеката учествовали смо и у изградњи стамбених насеља, болница, комплетне фабрике, стотине километара путева и градских саобраћајница, аеродрома, хангара, силоса, хладњача железничких пруга, мостова, водовода, резиденцијалних и много других објеката.

Подршка
an image

- Значајним инвестицијама у савремену технологију, применом информатичког инжењеринга и преструкту - ирањем кадрова, чине се напори да компанија функционише према светским стандардима.

Стратегија
an image

- У циљу подизања нивоа конкурентности Компаније на домаћем и иностраном тржишту предузима се низ мера и активности.

Развој
an image

- Компанија "Ратко Митровић" је од свог оснивања изграђивала реноме успешног градитеља и лидера у домену квлитетног извођења радова о чему сведоче многобројна признања.


Loading

Билтен

Контакт

an image
Компанија Ратко Митровић а. д.
Јурија Гагарина бр. 177
11070 Нови Београд
Email: office@rmkompanija.co.rs

Централа: (+381 - 11) 22-03-200
Факс: (+381 - 11) 22-89-278
Београдска берза а.д.


Free Counter
Бројач посета