Документ ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : izvod_god_racun_2011.pdf


Документ БИЛАНС СТАЊА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: БИЛАНС СТАЊА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : bilans_stanja.pdf


Документ БИЛАНС УСПЕХА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: БИЛАНС УСПЕХА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : bilans_uspeha.pdf


Документ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : tokovi_gotovine.pdf


Документ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : promene_na_kapitalu.pdf


Документ СТАТИСТИЧКИ АНЕКС КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: СТАТИСТИЧКИ АНЕКС КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : statisticki_aneks.pdf


Документ НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ УЗ ПОЈЕДИНАЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : napomena_uz_fin_izv_2011.pdf


Документ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : godisnji_fin_izv_2011.pdf Документ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2011. ГОДИНУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д за 2011 годину можете преузети / штампати овде: КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2011. ГОДИНУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : konsolidovani_izvod_2010_2011.pdf Документ КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : fin_izv_konsol_apr.pdf


Документ НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : napomene_konsolidovani_2011.pdf


Документ НАПОМЕНЕ - РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА УЛАЗЕ У КОНСОЛИДАЦИЈУ за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ - РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА КОЈА УЛАЗЕ У КОНСОЛИДАЦИЈУ за 2011 годину PDF


alt : medjusobni_odnosi_09_10.pdf
Документ НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : promene_na_kapitalu_k.pdf


Документ НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА - ИЗУЗИМАЊЕ, КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА - ИЗУЗИМАЊЕ, КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : bil_uspeha_k_2011_izuzimanje.pdf


Документ НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА - ИЗУЗИМАЊЕ, КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ - КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА - ИЗУЗИМАЊЕ, КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : bil_stanja_k_2011_izuzimanje.pdf


Документ НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАН БИЛАНС УСПЕХА ПО ПОДБИЛАНСИМА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАН БИЛАНС УСПЕХА ПО ПОДБИЛАНСИМА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : po_podbilansima_uspeh_2011_k.pdf


Документ НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАН БИЛАНС СТАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАН БИЛАНС СТАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : po_podbilansima_stanje_2011_k.pdf


Документ ГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину можете преузети / штампати овде: ГОДИШЊИ КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КОМПАНИЈЕ "Ратко Митровић" а.д. за 2011 годину PDF


alt : godisnji_fin_izv_kons_2011.pdf