Предраг Илић


дипломирани правник
в. д. генералног директора Компаније


Дејан Раденковић


дипломирани економиста
извршни директор Компанијe


Душан Полић


дипломирани инжењер шумарства
Председник Управног одбора Компаније