Компанија "Ратко Митровић" је од свог оснивања изграђивала реноме успешног градитеља и лидера у домену квлитетног извођења радова о чему сведоче многобројна признања.

У циљу подизања нивоа конкурентности Компаније на домаћем и иностраном тржишту предузима се низ мера и активности.


Значајним инвестицијама у савремену технологију, применом информатичког инжењеринга и преструктуирањем кадрова, чине се напори да компанија функционише према светским стандардима.